Προώθηση ιστοσελίδων (SEO)

Αυξήστε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας σας με τη χρήση της Βελτιστοποίησης ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης ή SEO (από το αγγλικό search engine optimization)

Μερικές απλές συμβουλές SEO

 • Συμμετάσχετε με σχόλια (και back-links) σε ενδιαφέροντα blogs.
 • Συμμετάσχετε ενεργά σε forum με περιεχόμενο αντίστοιχο του δικού σας.
 • Μην ξεχνάτε το Google+.
 • Αξιοποιήστε τα Social Media.
 • Αξιοποιήστε (πολύ) το YouTube.
 • Χρησιμοποιείστε email marketing (newsletters).

seo_2Στα ελληνικά, ο όρος SEO έχει μεταφραστεί ως βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης. Είναι δηλαδή η διαδικασία βελτίωσης και διόρθωσης μιας ιστοσελίδας έτσι ώστε να εντοπίζεται, να διαβάζεται και να καταχωρείται από τις μηχανές αναζήτησης με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό τρόπο για να εμφανίζεται πιο ψηλά στα αποτελέσματα των αναζητήσεων των χρηστών. Στόχος του SEO είναι η ιστοσελίδα ή το website και το περιεχόμενο του να γίνουν ελκυστικά, σχετικά και ορατά στις μηχανές αναζήτησης και τους web crawlers.

Το σημαντικότερο στοιχείο για αποδοτικό SEO είναι η ύπαρξη συναφούς, πρωτότυπου και ποιοτικού περιεχομένου. Δηλαδή πρέπει το περιεχόμενο (τα κείμενα και οι εικόνες) της ιστοσελίδας να ενδιαφέρουν πραγματικά τους επισκέπτες. Διαφορετικά, ότι τεχνική και να εφαρμοστεί, δεν πρόκειται να επιστρέψουν στην ιστοσελίδα ή στο site. Αυτό είναι συνήθως το πρώτο που πρέπει να διορθωθεί κατά την ανάλυση ενός website για SEO.

Εκτός από το καθ’ αυτό SEO, η προώθηση και διαφήμιση της ιστοδελίδας σας υποβοηθείται και με άλλους τρόπους: Social Media marketing (διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook, το twitter κ.λπ.) και e-mail marketing (δελτία τύπου / newsletters).

Γιατί SEO;

Γιατί αν ένα site εμφανίζεται στις 3-4 πρώτες θέσεις στα αποτελέσματα μιας αναζήτησης που πραγματοποιούν πολλοί χρήστες κάθε μήνα, τότε εξασφαλίζει επισκεψιμότητα και, κατά συνέπεια, δημοτικότητα. Αυτός δεν είναι σε κάθε περίπτωση ο λόγος της παρουσίας σας στον ιστό;

Βασικές ενότητες SEO

Ενότητα 1η: Λέξεις-κλειδιά (Keyword research)

Οι λέξεις-κλειδιά είναι οι λέξεις και οι φράσεις που πληκτρολογεί ένας χρήστης όταν πραγματοποιεί αναζητήσεις στις μηχανές αναζήτησης με σκοπό να βρει τις ιστοσελίδες που τον ενδιαφέρουν. Είναι λοιπόν προφανές ότι πρώτο μας μέλημα είναι να εντοπίσουμε τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά που εξυπηρετούν το βασικό στόχο της ιστοσελίδας σας, και να τις ενσωματώσουμε με συγκεκριμένο τρόπο στο περιεχόμενο και τα υπόλοιπα στοιχεία της.

Εννοείται, βέβαια, ότι ταυτόχρονα γίνεται συνεχής παρακολούθηση του ανταγωνισμού για τα ίδια ή σχετικά key-words.

Ενότητα 2η: On-Site Optimization (Βελτιστοποίηση περιεχομένου)

Η αφομοίωση των κατάλληλων keywords στην ιστοσελίδα σας είναι απαραίτητη αλλά σε καμιά περίπτωση αρκετή για επιτυχημένο SEO. Ακόμη περισσότερα στάδια βελτιστοποίησης περιεχομένου είναι απαραίτητα, όπως:

 • Διαμόρφωση μετα-χαρακτηριστικών της ιστοσελίδας (meta-description tag, title tag, headings tag (h1, h2 κλπ.), image tags, page url’s κ.λπ.).
 • Ποιοτικός έλεγχος περιεχομένου: Ένα δύσκολο κι επίμονο στάδιο, κατά το οποίο ελέγχεται συνεχώς η χρηστική ποιότητα (ωφελιμότητα) του κειμένου (και λοιπού περιεχομένου) της ιστοσελίδας, η εκφραστική και γραμματική (ορθογραφική – συντακτική) του επάρκεια, η σαφήνεια και η απλότητα του κ.λπ.
 • Διαμόρφωση για τα “spiders” των διαφόρων συστημάτων ανίχνευσης των μηχανών αναζήτησης (bots, web crawlers, robots.txt κ.λπ.)
 • Εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων τεχνικής φύσης με τη χρήση κατάλληλου SEO λογισμικού (π.χ. Google Web Master Tools, GoogleTrends, Google Keyword Tool Box κ.α.).
 • Εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τις συνθήκες φιλοξενίας της ιστοσελίδας σας, όπως γειτονία της IP σας με “κακόφημες” IP, υπερβολικό downtime, αργή ταχύτητα φόρτωσης ή παραβιάσεις των κανόνων κατάταξης στο Google και στις υπόλοιπες μηχανές αναζήτησης.
 • Εποικοδομιτική χρήση Google Analytics.

Ενότητα 3η: Οικοδόμηση εξωτερικών συνδέσμων (Link Building)

Οι μηχανές αναζήτησης επιδιώκουν να παρουσιάζουν στους χρήστες αποτελέσματα με ποιοτικό περιεχόμενο. Τα links από άλλα sites προς τις σελίδες σας αποτελούν σημαντικό παράγοντα στο SEO. Τέτοιοι σύνδεσμοι από δημοφιλή sites με ποιοτικό περιεχόμενο, σχετικό με το δικό σας, μπορεί να βελτιώσουν την κατάταξη της ιστοσελίδας σας και να δημιουργήσουν κίνηση προς το website σας (direct traffic). Αναφέρουμε ενδεικτικά τρόπους για ποιοτικό link building :

 • Ποιοτικό και μοναδικό περιεχόμενο αυξάνει δραματικά τις πιθανότητες να κερδίσετε links από άλλα sites.
 • Συμμετοχή σε online forums που σχετίζονται με το θέμα της ιστοσελίδας σας.
 • Υποβολή της ιστοσελίδας σας σε καταλόγους (directories) σχετικούς με τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείστε και σε τοπικούς καταλόγους (local directories).
 • Οικοδόμηση links προς την ιστοσελίδα σας από ιστοσελίδες συνεργατών, πελατών, προμηθευτών κ.λπ.
 • Διαμόρφωση και χρήση social media.
 • Καταγραφή και έλεγχος των back-links του ανταγωνισμού.
 • Έλεγχος στην ταχύτητα συγκομιδής των back-links. Μια ξαφνική εισροή links μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες.

Ενότητα 4η: Search Engine Marketing (SEM)

Εδώ περιλαμβάνονται διαφημιστικές καμπάνιες, μια μορφή μάρκετινγκ διαδικτύου που επιδιώκει να προωθήσει τις ιστοσελίδες με την αύξηση της προβολής τους στις σελίδες αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης, κάνοντας χρήση δελτίων τύπου (newsletters), τεχνολογίας Pay Per Click, πληρωμένων διαφημίσεων και άλλων σχετικών μεθόδων. Στο πακέτο SEM της 30fi, περιλαμβάνονται τεχνολογίες όπως το Google AdWords, Google Analytics, Sitemeter και άλλα εργαλεία με τα οποία καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της καμπάνιας σας σε καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση.

Ενότητα 5η: Αύξηση ωφέλιμης επισκεψιμότητας (Conversion Rate)

Οι προηγούμενες ενότητες αναφέρονται ξεκάθαρα στη βελτίωση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας σας. Πόσοι όμως από τους επισκέπτες της, τελικά, μετατρέπονται σε σταθερούς χρήστες (πελάτες, συνδρομητές, συνεργάτες ή οτιδήποτε άλλο, σχετικό με τον τελικό σκοπό που εξυπηρετεί η ιστοσελίδα); Η 30fi σας προσφέρει τη δυνατότητα να αυξήσετε σημαντικά το λεγόμενο Conversion Rate (ποσοστό μετατροπής) των επισκεπτών της ιστοσελίδας σας σε ωφέλιμους χρήστες της, με τη χρήση ειδικών μεθόδων (πειράματα και στατιστική ανάλυση, ειδικοί αλγόριθμοι κ.α.).

Υπηρεσίες

Από τις ενότητες που περιγράφονται δίπλα, οι δύο πρώτες είναι απαραίτητες σε κάθε πακέτο SEO. Οι υπόλοιπες είναι προαιρετικές και αποφασίζονται με συζήτηση με τον πελάτη μας. Η παροχή SEO γίνεται με πακέτα που διαρθρώνονται σε ενότητες με χρονική μονάδα τον μήνα. Το κόστος ανά μήνα επίσης αποφασίζεται μετά από σχετική συμφωνία.

Σας ικανοποίησαν όσα είδατε; Εκδηλώστε τώρα το ενδιαφέρον σας εδώ!

30fiΠροώθηση ιστοσελίδων (SEO)