Ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών (RAD)

Η ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών (RAD = Rapid Application Development), μπορεί να βοηθήσει σε απίστευτο βαθμό την επιχείρηση σας να επιλύσει με ταχύτητα και ασφάλεια προβλήματα που φαίνονταν άλυτα. Εμπιστευτείτε την εμπειρία μας σε αυτού του είδους τις “επεμβάσεις”.

Software diagram

RAD: υπέρ & κατά

thumb-upΤαχύτητα ολοκλήρωσης

thumb-upΠροσαρμογή (customization)

thumb-upΕυελιξία

rad_02Μιλώντας για την ανάπτυξη λογισμικού επιχειρήσεων, σε περιπτώσεις όπου (1) η ταχύτητα ολοκλήρωσης είναι πολύ σημαντική, (2) η προσαρμογή (customization) ακόμη περισσότερο, (3) η “κρισιμότητα” της υπό ανάπτυξη λύσης / εφαρμογής είναι ελεγχόμενη και (4) οι παραδοσιακές προσεγγίσεις είναι αργοκίνητες και “γραφειοκρατικές“, οι μέθοδοι Ταχείας Ανάπτυξης Εφαρμογών (RAD) είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

Η ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών διαφέρει από την κλασική κατά το ότι:

 • Δεν τηρούνται όλοι οι “κανόνες” του κλασικού προγραμματισμού (κάποια στάδια ελέγχου συγχωνεύονται).
 • Δίνεται προτεραιότητα στην ταχύτητα έναντι της ευελιξίας.
 • Χρησιμοποιούνται εργαλεία ανάπτυξης υψηλού επιπέδου (frameworks, scripting tools, builders).
 • Ο πελάτης συμμετέχει στην ανάπτυξη της εφαρμογής ορίζοντας πρόσωπα ή ομάδες συμμετοχής.
 • Ένα σημαντικό μέρος του έργου συντελείται στον χώρο του πελάτη, κάτω από τον διαρκή έλεγχο και την καθοδήγηση του (γι αυτό, άλλωστε, το τελικό προϊόν είναι ακριβώς όπως το επιθυμεί ο ίδιος, τίποτα λιγότερο ή περιττό).
 • Γίνεται εκτεταμένη επαναχρησιμοποίηση κώδικα (code reuse): Μεγάλα αρθρώματα κώδικα (modules) χρησιμοποποιούνται εκ νέου για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών.

Ενδεικτικές περιπτώσεις RAD

 • Περίπτωση 1

  Προσθήκη αυτοματισμών σε καθημερινές ρουτίνες της μηχανογράφησης σας (δίκτυο, backup, διαχείριση αρχείων, active directory κ.α.) μέσω scripting.

 • Περίπτωση 2

  Reporting (οσοδήποτε απαιτητικό) από το ERP / CRM ή άλλη εφαρμογή της εταιρείας σας στο MS Excel μέσω SQL. Μια έξυπνη προσέγγιση, στην οποία εκμεταλλευόμαστε τις τεράστιες δυνατότητες μορφοποίησης του MS Excel για να παρέχουμε δυναμικές και πανέμορφες αναφορές από οποιοδήποτε σύστημα της επιχείρησης δουλεύει με κάποια βάση δεδομένων συμβατή με SQL.

 • Περίπτωση 3

  Εφαρμογές κατευθείαν στο MS Office (excel, word, access, outlook), καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα λύσεων, από απλές μακροεντολές έως και μεγάλου – σχετικά – μεγέθους προγράμμματα (business analysis, data consolidation, reporting κ.λπ.).

 • Περίπτωση 4

  Ολοκληρωμένες εφαρμογές (σε Visual Basic, C#, Qt, PHP, ASPX) είτε αυτοτελείς, είτε με οποιοδήποτε τρόπο συνδεδεμένες με ήδη υπάρχοντες πόρους / συστήματα της εταιρείας (ιστοσελίδες, εφαρμογές web, intranets, βάσεις δεδομένων, εμπορικές εφαρμογές κ.λπ.), για όλα τα τμήματα της επιχείρησης σας (πωλήσεις, προμήθειες, λογιστήριο, αποθήκες, διοίκηση, τα πάντα).
  Αν, για παράδειγμα, το εμπορικό σας πρόγραμμα δεν υποστηρίζει ή υποστηρίζει ανεπαρκώς κέντρα κόστους, μπορούμε να τα “προσθέσουμε” εμείς σε ένα σύστημα που είναι βέβαια “έξω” από αυτό, “βλέπει” όμως και διαχειρίζεται τα δεδομένα του σε πραγματικό χρόνο.

 • Περίπτωση 5

  Microsoft Sharepoint customization (BPC PowerForms κ.λπ.): Εξελιγμένες φόρμες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, για βιβλιοθήκες εγγράφων και SharePoint καταλόγους.

software applications devider

Σε όλες τις περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας, το κόστος καθώς και το χρονικό πλάνο ανάπτυξης της εφαρμογής καθορίζονται με ειδική συμφωνία με τον πελάτη.

Σας ικανοποίησαν όσα είδατε; Εκδηλώστε τώρα το ενδιαφέρον σας εδώ!

30fiΤαχεία ανάπτυξη εφαρμογών (RAD)